ЯҢАЛЫКЛАР


14
сентябрь, 2021 ел
сишәмбе

 Социаль хезмәтләрдән файдалану хокукы булып та аның акчалата эквивалентына өстенлек биргән гражданнар 1 октябрьгә кадәр  күпфункцияле үзәккә яисә Пенсия фондының территориаль органнарына алдан язылып куеп, яки Пенсия фонды сайтындагы шәхси кабинет аша мөрәҗәгать итеп, социаль пакеттан файдалану хокукын кире кайтара алалар. Бу хакта Россия Пенсия фондының Татарстандагы Бүлекчәсе хәбәр итә. Сайлап алынган вариантта язылган гариза киләсе елның 1 январыннан гамәлгә керә.

Социаль хезмәтләр җыелмасы түбәндәгеләрдән тора:

  • Рецепт буенча медицинада кулланыла торган дару препаратлары, рецепт буенча медицина җиһазлары (изделияләре), инвалид балалар өчен дәвалау туклануындагы махсус продуктлар;
  • Төп авыруларны профилактикалау өчен шифаханә-курорт оешмаларына юллама;
  • Дәвалау урынына бару һәм аннан кире кайту өчен шәһәрара транспортында, шулай ук шәһәр яны тимер юл транспортында бушлай йөрү.
  •  

Шуны белү әхәмиятле! Дару препаратлары белән Дәүләт аптекалары тәэмин итә, төп авыруларны кисәтү өчен шифаханә-курортларга юлламалар Социаль иминият фондыннан алына; шәһәр яны тимер юл транспортларыннан, шулай ук дәвалау урынына бару һәм кайту өчен транспорттан түләүсез файдалану өчен Россия тимер юлларына мөрәҗәгать итәргә кирәк.


13
сентябрь, 2021 ел
дүшәмбе

  Пенсионерларга 10 мең сум куләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү өчен  банкларга, почта элемтәләренә һәм китерү хезмәтләренә 11 218 960 мең сум акча күчерелде. Бу хакта Россия Пенсия фондының Татарстандагы Бүлекчәсе хәбәр итә.

         2 сентябрьдә кредит учреждениеләре аша алучы 780 126 пенсионер акча алды инде. Элемтә булекчәләре һәм китерү хезмәтләреннән файдаланучы 341770 пенсионерга акча 3 сентябрьдән соң күчерелә башлый.

        “Акча пенсия алу көненнән иртәрәк бары тик кредит учреждениесе хезмәтләреннән файдаланучыларга гына күчерелде. Пенсиягә чыгып, эшләүче яки эшләмәүче пенсионерлар, инвалидлык буенча яки туендыручысын югалту сәбәпле пенсия билгеләнеп тә, 31 августка пенсия алу хокукы булып та, беренче пенсияләрен алмаган гражданнарга да 10 мен сум акча соңрак түләнәчәк. Пенсия алучы һәркем 10 мен сум акча алачак”,- дип ышандырды Россия Пенсия фондының Татарстандагы  Идарәчесе Эдуард Вафин.

05.04.20021 ел, № 79-ФЗ Федераль закон белән Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертелде, шул исәптән 2021 елның 1 сентябрендә үз көченә кергән РФ Җир кодексына үзгәрешләр кертелде.

РФ Җир кодексы 39.36-1 статья белән тулыландырылды. "Гражданнар тарафыннан дәүләт яки муниципаль милектә булган җир яки җир кишәрлекләреннән, капиталь булмаган корылмалар булган гаражлар төзү өчен йә инвалидларның яшәү урыннары янында Техник яки башка хәрәкәт чараларын кую өчен файдалану".

Закон нигезендә 01.09.2026 га кадәр капиталь төзелеш объекты булып торучы һәм Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы гамәлгә кергән көнгә кадәр төзелгән гаражны кулланучы граждан дәүләт яки муниципаль милектә булган, аерым алганда, гаражны урнаштыру өчен җир кишәрлеге гражданга бирелгән яисә аңа нинди дә булса оешма тарафыннан бирелгән булса, шул исәптән ул урнашкан җир кишәрлеген милеккә алу хокукына ия дип билгеләнгән., бу граждан хезмәт яисә башка мөнәсәбәтләрдә торган йә башка рәвештә аңа бирелгән йә мондый җир участогыннан файдалану хокукы гражданның башка нигезләр буенча барлыкка килгән.

Гражданнар тарафыннан гараж билгеләнешендәге мондый объектлар астында урнашкан җир кишәрлекләрен сатып алу өчен кирәкле документлар исемлеге билгеләнде.

Дәүләт яисә муниципаль милектә булган җир кишәрлеге граждан варисына бирелергә мөмкин. Шулай ук дәүләт яисә муниципаль милектә булган, капиталь төзелеш объекты булып торучы гараж урнашкан җир кишәрлеге беренчел хуҗадан килешү буенча мондый гараж сатып алган гражданга бирелергә мөмкин.

Инвалидлар РФ Җир кодексы белән билгеләнгән тәртиптә, дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен, инвалидларның яшәү урыны янында гаражлар төзү өчен яки дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрдән яки җир кишәрлекләреннән файдалануга, капиталь булмаган корылмалар булган гаражлар төзү өчен, яисә инвалидларның яшәү урыны янында Техник яки башка чаралар кую өчен, җир кишәрлекләре бирмичә һәм сервитут билгеләмичә генә, РФ Җир кодексы белән билгеләнгән тәртиптә чираттан тыш хокукка ия булалар.

Үлем турында медицина таныклыгы электрон документ формасында РМДДА теркәлгән көнне ЕПГАГА алучының шәхси Кабинетына юллау юлы белән бирелә. Шул ук көнне алучыга ЕПГУ буенча шәхси кабинетка үлем турында медицина таныклыгын бирү турында белдерү җибәрелә.

Медицинское свидетельство о смерти выдается в форме электронного документа путем направления в личный кабинет получателя ЕПГУ в день его регистрации в РМД. В этот же день получателю в личный кабинет по ЕПГУ направляется уведомление о выдаче медицинского свидетельства о смерти.

Кәгазь күчермәнең оригиналга туры килүе медицина оешмасы җитәкчесе (федераль законда билгеләнгән башка вәкаләтле зат) яисә медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыручы индивидуаль эшкуар имзасы һәм мөһере (булган очракта) белән таныкланырга тиеш.

 2021 елның 1 сентябреннән «Мәҗбүри социаль иминият нигезләре турында» 1999 елның 16 июлендәге 165-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 3 өлеше вакытлыча эшкә яраксызлык очрагына һәм ана булуга бәйле рәвештә яңа редакциядә гамәлдә булачак, аның нигезендә ата-ананың иминият стажына бәйсез рәвештә, 8 яшькә кадәрге бала карау буенча больничный уртача хезмәт хакының 100% күләмендә түләнә.

    Әлеге үзгәрешләр «Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2021 елның 26 маендагы 151-ФЗ номерлы Федераль закон белән кертелде.


28
август, 2021 ел
шимбә

2021 елның 2 сентябрендә 13 сәгатьтә Кайбыч районы прокуратурасы бинасында Кайбыч районы прокуроры Сөләйманов А.Р., РФ Суд приставлары Федераль хезмәтенең ТР буенча идарәсенең Буа, Апас һәм Кайбыч районнары буенча бүлегенең өлкән суд приставы Насыров Э.К. белән берлектә алимент, хезмәт хакы, пенсия һәм пособиеләр түләү мәсьәләләре буенча гражданнарны кабул итә.

 

ТР Кайбыч районы прокуратурасы


26
август, 2021 ел
пәнҗешәмбе

Кайбыч районы прокуратурасы миграция өлкәсендәге законнарның үтәлешенә күзәтчелек кысаларында Мәлки авылындагы чит ил гражданнарын исәпкә кую турында мәгълүматны тикшерде.

Тикшерү барышында Үзбәкстаннан килгән 2 гражданны исәпкә алу факты ачыкланды.

Әлеге затларны миграция исәбенә кую йорт милекчесенең анда чит ил гражданнары булу нияте турында белә торып ялган мәгълүматлар булган документлар нигезендә башкарылган, чит ил гражданнары әлеге документларда торак йортка кертелмәгән һәм яшәмәгән.

Шулай итеп, «Россия Федерациясендә чит ил гражданнарын һәм гражданлыгы булмаган затларны миграция исәбенә алу турында» Федераль закон таләпләре бозылды, чөнки вәкаләтле органнар чит ил гражданнарының миграция исәбен үтәвен һәм аларның Россия Федерациясе территориясендә күчүен контрольдә тоту мөмкинлегеннән мәхрүм ителде.

Әлеге хәлләрне исәпкә алып, тикшерү материаллары, процессуаль карар кабул итү өчен, РФ Җинаять кодексының 37 маддәсенең 2 өлеше 2 пункты нигезендә, район прокуроры тарафыннан алдан тикшерү органына җибәрелде.

Аларны карау нәтиҗәләре буенча Россия Эчке эшләр министрлыгының Кайбыч районы буенча бүлеге тарафыннан РФ Җинаять кодексының 322.3 статьясында каралган җинаять билгеләре буенча (Россия Федерациясендә торак урынында чит ил гражданын исәпкә алу буенча ялган рәвештә кую) җинаять эше кузгатылды.

Җинаять эшен тикшерүнең барышы һәм нәтиҗәләре район прокуратурасына контрольгә алынды.

 

 

Кайбыч районы прокуратурасы

Россия Федерациясе Президентының 2021 елның 24 августында кабул ителгән “Пенсия алучы гражданнарга бер тапкыр бирелүче акчалата түләү турында”гы Указы яктылыгында даими рәвештә Россия Федерациясе территориясендә яшәп, 2021 елның 31 августына пенсия алучы гражданнарга 2021 елның  сентябрендә 10000 сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акча түләнәчәк. Бу хакта Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча Бүлекчәсе хәбәр итә.

         Бу акчаны Россия Пенсия фонды линиясе буенча иминият пенсиясе алучы хәрби һәм көч ведомстволары пенсионерлары да алачак (фиксацияләнгән түләү исәпкә алынмый).

         “Пенсионер алган әлеге акчалата түләү аңа башка төр түләүләр һәм социаль ведомстволар күрсәтә торган социаль ярдәм чараларын билгеләгәндә исәпкә алынмый.  Бу акчадан суд карарлары  һәм башкарма документлар нигезендә тотып калулар башкарылмый. Президент бу акчаларны якланган түләү дип бәяләде”, - дип билгеләп үтте Пенсия фондының Татарстан Республикасы Бүлекчәсе идарәчесе Эдуард Вафин.

        Шунысын искәртү зарур, бер тапкыр бирелүче әлеге акчаны алу өчен Пенсия фонды органнарына мөрәҗәгать итергә кирәкми, түләү автомат рәвештә билгеләнә, пенсионер пенсия ала торган китерү оешмаларына җибәрелә һәм пенсия ала торган көнне түләнә. 2021 елның сентябрендә 10000 сум акча түләнмәгән очракта акча алдагы айларда күчереләчәк.

          Татарстан Республикасында әлеге төр түләүне 1120000 пенсионер алачак

Кайбыч районы прокуратурасы Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы территориясендә юл хәрәкәте иминлеге турында федераль законнарның үтәлешен тикшерде.

      «Юл хәрәкәте иминлеге турында» Федераль законның 12 статьясы нигезендә Россия Федерациясе территориясендә юлларны ремонтлау һәм карап тоту юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итәргә тиеш.

      Шул ук вакытта юллар торышының билгеләнгән техник регламентларга һәм башка норматив документларга туры килүен тәэмин итү бурычы автомобиль юлларын карап тотучы затларга йөкләнә.

      Тикшерү барышында ачыкланганча, төбәк әһәмиятендәге «Олы Кайбыч – Колаңгы» автомобиль юлының аерым участоклары закон таләпләрен бозып, 10 см дан артык зурлыктагы тирән колеяларга, рөхсәт ителгән тизлек белән транспорт чаралары хәрәкәтен кыенлаштыра торган һәм транспорт хезмәтләрен кулланучылар яисә өченче затлар өчен куркыныч тудыра торган ярыклар барлыкка килгән.

        Шундый ук юл полотносы дефектлары, алар үз чиратында, капиталь ремонт үткәрүне таләп итә, Төбәк әһәмиятендәге «Олы Кайбыч – Камыл» – Чүти автомобиль юлының аерым участокларында табылган.

        Моннан тыш, төбәк әһәмиятендәге әлеге юлларда кайбер кисәтү һәм мәгълүмат билгеләре куелмаган.

       Күрсәтелгән шартлар юл хәрәкәте куркынычсызлыгына тискәре йогынты ясый, шуңа бәйле рәвештә, машина йөртүчеләрнең юл – транспорт һәлакәтләрен, шул исәптән балалар катнашында юл-транспорт һәлакәтләрен кылу куркынычы бар, шуңа күрә моңа юл куярга ярамый.

      Тикшерү нәтиҗәләре буенча район прокуратурасы күрсәтелгән автомобиль юлларын карап тотуны гамәлгә ашыручы «Главтатдортранс» ДКУ директоры исеменә федераль закон бозуларны бетерү турында күрсәтмә бирде.

       Җавап бирү акты карау стадиясендә.

 

 

        Кайбыч районы прокуратурасы


25
август, 2021 ел
чәршәмбе

Бүгенге көндә халыкның күпчелек өлеше хезмәт күрсәтүләрдән гадәти форматта учреждениегә барып, кәгазь формасында бик күп документлар җыеп файдалануны өстен күрә. Шулай итеп, документларны тутыруга, төрле ведомстволарга баруга шактый вакыт сарыф ителә. Хезмәт күрсәтүләрне электрон рәвештә алу бу проблемаларны юкка чыгара.

Электрон хезмәтләр дигәндә хакимият органнары һәм халык арасында үзара хезмәттәшлекнең хезмәт алу өчен гариза һәм кирәкле документлар тапшыру Интернет аша электрон рәвештә  башкарыла торган формасы аңлашыла. Карар кабул итү йомгаклары буенча мөрәҗәгать итүчегә нәтиҗә электрон документ формасында бирелергә мөмкин.

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында (uslugi.tatatstan.ru) хезмәтләр күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат алырга һәм электрон сервислардан файдаланырга мөмкин.

Хезмәтләр алу өчен кирәкле документлар әзерләүгә вакытны янга калдырыгыз, электрон рәвештә гариза бирегез һәм аларның статусын "өйдән чыкмыйча гына" күзәтегез.

  •  Хезмәтләр күрсәтү кагыйдәләре ачык һәм үтә күренмәле
  •  Чиратта тормау   Сезнең вакытыгызны экономияли
  • Электрон хезмәтләрне башкару барышын контрольдә тоту мөмкинлеге

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында uslugi.tatarstan.ru, Дәүләт хезмәтләре федераль порталында gosuslugi.ru теркәлегез һәм электрон хезмәтләрдән хәзер үк файдалана алачаксыз.

Авыл җирлекләре тарафыннан  электрон рәвештә башкарыла торган муниципаль хезмәтләр исемлеге:

1.         Адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару

2.         Яшел утыртмаларны кисү хокукына рөхсәт бирү

Хезмәтләрнең тулы исемлеге белән турыдан-туры Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында uslugi.tatarstan.ru һәм район сайтында танышырга була https://kaybici.tatarstan.ru/.

 


ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International